Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Μάιος, 2024

Δόρυ του Ουρανού

Εικόνα
 Οι Φωτεινές Δυνάμεις απομακρύνουν το σκοτεινό Ατλάντειο δίκτυο σύμφωνα με το σχέδιο. Τίποτα περισσότερο δεν μπορεί να ειπωθεί γι 'αυτό σε αυτό το σημείο για στρατηγικούς λόγους και λόγους ασφαλείας, αλλά μια ενημέρωση πληροφοριών για τον πληθυσμό της επιφάνειας σχετικά με αυτό το θέμα αναμένεται σύντομα. Όλες οι αρνητικές οντότητες έχουν αφαιρεθεί από άλλα Σύμπαντα, και μόνο μια πολύ μικρή ποσότητα υποκβαντικής ανωμαλίας είναι παρούσα εκεί. Τώρα η πλήρης εστίαση είναι σε αυτό το Ηλιακό Σύστημα και στην τελική απελευθέρωση του πλανήτη Γη. Τις τελευταίες εβδομάδες, μια τεράστια ποσότητα υποκβαντικής ανωμαλίας έχει αφαιρεθεί από το Ηλιακό Σύστημα. Ως αποτέλεσμα αυτού, ένα μέρος του Πλειάδειου στόλου πρόκειται να επιστρέψει σε αυτό το Ηλιακό Σύστημα και θα ξαναρχίσει τις επιχειρήσεις απελευθέρωσης. Οι λεπτομέρειες πρέπει να παραμείνουν απόρρητες, αλλά εξαιρετικά ισχυρές αστρολογικές διαμορφώσεις υποστηρίζουν αυτή την κίνηση. Η κύρια πτυχή είναι η Sedna σε σύνοδο με την Αλκυόνα στις 25

Vamos, gente de Agartha

  https://www.youtube.com/watch?feature=shared&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2F2012portal.blogspot.com%2F&source_ve_path=MTY0OTksMjg2NjQsMTY0NTA2&feature=emb_share&v=JjaLiDugyKY